Business Stil - Furniture
Система за управление мебелното производство

- Цялостно обхващане производството на мебели
- Оптимизиране на производствения процеси
- Оптимизиране на разходите
- Увеличаване на приходите
- Ефективно планиране
- Повишаване качеството на продукцията
- Подобряване обслужването на клиентите
Информация                

UCHR Stil

Система за управление на човешките ресурси, включваща ЛИЧЕН СЪСТАВ и ТРЗ.

Тя позволява безпроблемна обработка на данни за фирми с различен предмет на дейност.

Съобразена е с действащата нормативна уредба и своевременно актуализирана според изменениятата в законодателството.

Многофирмен вариант.

Трудов договор
Отваряне на модул
Отпуски, болнични
Отваряне на модул
Графици
Отваряне на модул
Справки
Отваряне на модул
Ведомост
Отваряне на модул
Платежни нареждания
Отваряне на модул
Декларации образец 1 и образец 6
Отваряне на модул
Формуляри за статистиката
Отваряне на модул

Strict Standards: Declaration of Model_DbTable_Addservice::find() should be compatible with Zend_Db_Table_Abstract::find() in /home/stilbg/application/models/DbTable/Addservice.php on line 126
Начало | Продукти | Новини | Видео | Клиенти | Сваляне |Контакти

Софтуер за управление на бизнеса | Софтуер за управление на човешките ресурси