Business Stil - Furniture
Система за управление мебелното производство

- Цялостно обхващане производството на мебели
- Оптимизиране на производствения процеси
- Оптимизиране на разходите
- Увеличаване на приходите
- Ефективно планиране
- Повишаване качеството на продукцията
- Подобряване обслужването на клиентите
Информация                
Софтуерни продукти
UCHR Stil
UCHR Stil
Информация  

Система за управление на човешките ресурси, включваща ЛИЧЕН СЪСТАВ и ТРЗ.

Тя позволява безпроблемна обработка на данни за фирми с различен предмет на дейност.

Съобразена е с действащата нормативна уредба и своевременно актуализирана според изменениятата в законодателството.

Многофирмен вариант.

Business Stil - Classic
Business Stil - Classic
Информация  

Интегрирана система за управление на бизнеса - взаимно свързани модули, работещи с обща база данни:
   - поръчки за изделия
   - склад, доставка
   - производство
   - продажби
   - фактуриране
   - разплащания с клиенти, доставчици, консигнации...

Лесна настройка към фирми с различен предмет на дейност. Права на достъп в зависимост от работното място и изпълняваната длъжност.

Business Stil - Furniture
Business Stil - Furniture
Информация  

Специализиран софтуер за управление на мебелното производството

Business Stil Furniture e разработена на основа софтуера ни за управление на бизнеса, като Furniture е моделиран, така че прилепва по контурите на мебелното производство.

Business Stil - Bakery
Business Stil - Bakery
Информация  

Специализиран софтуер за фирми, занимаващи се изработка на тестени изделия .

Business Stil - Bakery e разработена на основа софтуера ни за управление на бизнеса в сферата на хлебопроизводството и сладкарството.

Business Stil - Offer
Business Stil - Offer
Информация  

 

Софтуер за създаване на оферти, проформа фактури, приемо-предавателни протоколи .

Business Stil - Offer e софтуер за създаване на оферти по предварително зададени ценови листи от различни доставчици. Подходящ е за фирми с голяма складова база.


Strict Standards: Declaration of Model_DbTable_Addservice::find() should be compatible with Zend_Db_Table_Abstract::find() in /home/stilbg/application/models/DbTable/Addservice.php on line 126
Начало | Продукти | Новини | Видео | Клиенти | Сваляне |Контакти

Софтуер за управление на бизнеса | Софтуер за управление на човешките ресурси