Business Stil - Furniture
Система за управление мебелното производство

- Цялостно обхващане производството на мебели
- Оптимизиране на производствения процеси
- Оптимизиране на разходите
- Увеличаване на приходите
- Ефективно планиране
- Повишаване качеството на продукцията
- Подобряване обслужването на клиентите
Информация                
Клиенти
Clients

Системите са внедрени във фирми свързани с:

Business Stil

  • Мебелно производство
  • Обувно производство
  • Производство на сателитна техника
  • Търговски обекти и др.

   Подходяща е за фирми, желаещи да имат пълен контрол в реално време върху:
   - Складовите наличности
   - Цехови наличности
   - Движението на поръчки
   - Следенето на разплащанията с доставчици и клиенти
   - Следенето на служебни аванси и отчети на вътрешно фирмения персонал и много други.


UCHR Stil

  • Счетоводни къщи- еднофирмен и многофирмен вариант
  • Фирми с различна дейност и различен режим на работа (редовна смяна, двусменен, трисменен)

Начало | Продукти | Новини | Видео | Клиенти | Сваляне |Контакти

Софтуер за управление на бизнеса | Софтуер за управление на човешките ресурси